Благодарност към дарителите по време на извънредното положение

В сегашната ситуация на разпространение на COVID-19, Община Русе прави всичко възможно със свои средства и с подкрепата на дарителите да осигури безопасността на тези, които се грижат за хората в нужда – медицински персонал, социални работници, служители, ангажирани с дезинфекция на обществени пространства и сгради и др.

Ръководството на Общината изказва дълбока благодарност към фирмите и гражданите, които се включват с дарения – материални и финансови – по време на извънредното положение.

В последните 10 дни голямо количество маски за многократна употреба (1400 бр.) дари фирма „Стела“, също с маски в кампанията се включиха още „Личностен институт“ ООД, „Балкан цинк“, „Про дизайн Г“ ЕООД и Василка Михайлова Рашкова.

Ротари клуб Русе продължават активно на даряват средства за защита – костюми, очила, предпазни шлемове и ръкавици. Екип от Русенския университет изработи и дари на Община Русе предпазни шлемове, а защитни облекла за хората, изложени на най-голям риск от зараза дариха още Холлеман България ООД и Ретуннг 1 ООД. Екипът на NAST AUTO MASKA осигури 1300 бутилки вода, които бяха разпределени между дежурните на контролно-пропускателните пунктове на Русе. Фирма „Метика“ дари месо, с което екипът на социалния патронаж приготви храна за своите потребители.

Финансовите дарения на стойност 26 590 лв. са постъпили от фирми и от физически лица. Компаниите-дарители са „Булмаркет“, „ИС-Комерс“ ЕООД, Фогелбуш ГМБХ и Италстрой ООД.

Община Русе оценява високо всяка помощ в този напрегнат и динамичен момент и уверява дарителите, че волята им е изпълнена. Усилията на всички са насочени към предпазването хората на първа линия от коронавируса, ограничаване на разпространението му в града и да осигуряване на спокойствие на гражданите.

Желаещите да дарят средства могат да го направят в Сметката за дарения към Община Русе:
ОБЩИНА РУСЕ
ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG96 IORT73798400080000
ОСНОВАНИЕ: КОД 445100 – ЗА ДАРИТЕЛИ ОТ СТРАНАТА
ОСНОВАНИЕ: КОД 445200 – ЗА ДАРИТЕЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Pin It on Pinterest