Библиотеката в Асеновград получи ценно дарение в памет на акад. Благовест Сендов

Ще бъде направен специален кът за него.

По повод 89–годишнината от рождението на академик Благовест Сендов в отдел „Изкуство” на Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в Асеновград е подготвена експозиция с книги, дарени от съпругата му Анна Сендова. Дарението съдържа 430 броя книги от неговата лична колекция. Включва заглавия от различни отрасли на знанието – математика, техника, химия, медицина, изкуство, политика.

Освен като библиографска стойност, сбирката има и документална ценност. 87 от книгите са с автографи на български и чужди автори. По-известните са: академик Пантелей Зарев, професор Николай Овчаров, професор Николай Генчев, политиците Александър Йорданов, доктор Петър Дертлиев, Руен Крумов. Сред хората на изкуството са: Вили Цанков, Антон Антонов, Васил Стоев, художници от Стара Загора и други. Посвещение са направили научни работници, поетите Надежда Захариева, Георги Константинов, Петър Алипиев, писателите Драгомир Асенов, Димитър Томов, Върбан Стаматов и други. Чуждата литература с автографи е на френски, полски, хърватски, португалски, арабски, унгарски и руски езици.

Сбирката е свидетелство за уважението към космополитната личност на академик Благовест Сендов и представя различни аспекти от живота и дейността му. Книгите се обработват и ще бъдат включени във фонда на библиотеката, като в навечерието на 90-годишнината от рождението му ще бъде създаден специален кът.

Pin It on Pinterest