БЧК – Асеновград започва раздаването на храни за нуждаещи се

Вижте кой има право да получи помощта.

От 07.10.20 г. до 31.11.20 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч. в пункта на улица ”Цар Иван Асен ІІ” №76 (шах клубът) в Асеновград ще се раздават хранителни продукти по оперативна програма от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

• лица и семейства, подпомагани по наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018 г./2019 г.;

• майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец август 2020 г.;

• лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД, за учебната 2019 г./2020 г.;

• лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363 лева), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл.70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2020г.;

• лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл.8д от ЗСПД към месец август 2020 г.;

• лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец август 2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.20 г. до 31.08.20 г.;

• лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и такива, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.20 г. до 31.08.20 г.

Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг. В него се съдържат 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул (консерва) – 2,400 кг; домати (консерва) – 1,600 кг; зелен грах – 1,600 кг; гювеч (консерва) – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо (консерва) – 0,300 кг; говежди кюфтета (консерва) – 0,600 кг; пиле фрикасе (консерва) – 0,600 кг; риба (консерва) – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра.

Едночленните и двучленните семейства ще получат по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите семейства – по два хранителни пакета.

Pin It on Pinterest