Български представители в Европейския съюз във видеоконферентна връзка с ученици от Езиковата в Ловеч

На 14.05.2020 г. се проведе уебинар „Отново на училище“ по инициатива на Ученическия съвет към ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ в Ловеч. Събитието бе посветено на 9 май – Ден на Европа. Лектори в уебинара бяха Денислава Симеонова – бивш възпитаник на Езиковата и експерт в отдел „Комуникации и връзки с клиенти“ в дирекция „Иновации и технологиии“ на Европейския парламент, Ангел Беремлийски – ръководител проекти в Генерална дирекция „Регионално и селищно развитие“ и Роберта Гуевска – също бивш възпитаник на гимназията и студент по „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Модератор на онлайн събитието беше Веселина Моева, а домакин –  Есен Алиева,  координатор по програмата “Back to school” за България и асистент „Информация и комуникации“ в представителството на Европейската комисия в България.

Темите, които бяха засегнати, са свързани с киберсигурността, дигитализацията в днешно време и социаликономическото развитие на Европейския съюз. Също така учениците научиха за възможностите, които им дават европейските програми.

По време на уебинара учениците можеха да задават своите въпроси, чиито отговори получиха в края на онлайн срещата. Някои бяха силно развълнувани от това кой е най-правилният начин да се отсее вярната информация в масовите медии, а други се интересуваха от спечелването на европейски проекти и тяхната реализация в икономически план. Възпитаниците на гимназията получиха и съвети от лекторите кои са най-важните качества, които бъдещата европейска младеж трябва да притежава, за да се справи с всяка ситуация.

А накрая всички участници в уебинара включиха своите камери, за да си помахат заедно.

Pin It on Pinterest