Автобус, пълен с щастие, за ЦНСТ

Децата и младежите в центровете за настаняване от семеен тип „Любов“ и „Надежда“ в Ловеч получиха  „автобус, пълен с щастие“. Т

ака определи жест на дарителство Весела Цанкова, представител на НАСО в Ловеч и председател на Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“. Жестът – гроздове балони, които СУ „Св.Климент Охридски“ в областния град чрез директора Валери христов дари на децата и младежите в неравностойно положение за повече радост и настроение в живота им. Изпълнилите училищния автбус балони бяха част от украсата за тържеството на 4.А клас, където мини абитуриентите получиха своите първи свидетелства.

Едни от красивите „гроздове“ са подарък от Маринела Илиева и гергана трифонова, други са подготвени от класната Соня Денчева и родители, има и дарение от семейството на абитуриента отличник Владимир Живков. „Нашата цел е да продължим веригата на Доброто, на красивите жестове към другия“, каза г-жа Денчева, която вече подготвя изненадите за новите си първокласници.

Pin It on Pinterest