„Асистентска подкрепа” е новата социална услуга в Община Русе

От тази година Община Русе предлага нова социална услуга – “Асистентска подкрепа“. Целта й е да обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда.

Новото начинание ще допълва останалите социални услуги, предоставяни от общината в подкрепа на нуждаещите се русенци.

384 души ще ползват почасовата помощ в домашна среда съобразно индивидуалните им потребности. За тях ще се грижат 128 социални асистенти.

Услугата ще се предоставя на хора в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни с такива увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници” се приемат на адрес: гр. Русе, ул. „Черно море“ №2, стаи 13 и 14, всеки делничен ден от 9.00 до 17:00часа.

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 082/ 506 732, 082/ 506 738, както и като последвате този линк.

Pin It on Pinterest