Анкета за въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст

До 9 април 2021 г. може да изразите своето мнение относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в детските градини.

Обучението за 4-годишните деца ще бъде задължително от учебната 2023/2024 г., а детските градини в община Габрово са готови за въвеждането му от учебната 2021/2022 г.

Община Габрово кани всички граждани, с интерес към темата, да споделят мнение в следната АНКЕТА.

Pin It on Pinterest