Анкета по разработване на Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г.

Участието на гражданите в процеса по разработване на Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. е изключително важно и би гарантирало неговото качество, широка обществена подкрепа и реалистично идентифициране на приоритетите за развитие.

В тази връзка Община град Добрич отправя покана към жителите на общината и всички заинтересовани страни да се включат в анкетно проучване, чрез което да дадат своето мнение за бъдещото развитие на нашата територия.

Анкетата е активна до 31 март 2021 г. включително.

Целта на проучването е, базирайки се на общественото мнение, да се обобщят приоритетите за развитие на общината, да се набележат предстоящи проекти и инвестиции, и да се уточни към какво да бъдат насочени усилията за новия програмен период.

Анкетата е напълно анонимна, а резултатите ще бъдат представени само в обобщен вид.

Линк към анкетата: https://forms.gle/XTV1jeG4Mhb4Xmfn6

Повече информация за реализацията на дейностите по изготвяне на ПИРО, можете да следите на сайта на Община град Добрич в рубриката „Актуални теми“.  

Pin It on Pinterest