Актуална информация относно набелязаните неотложни мерки за борба с разпространяването и ликвидирането на АЧС в Свищов

Във връзка с набелязаните неотложни мерки, на проведеното на 31 юли в Свищов извънредно заседание на общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации към община Свищов, за недопускане разпространение и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете, Ви уведомяваме, че са предприети следните действия:

Със заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев е определено място /имот с идентификатор 07363.82.1/ за загробване на унищожените по хуманен начин прасета, отглеждани в животновъден обет № 5284А0001, находящ се в землището на с. Българско Сливово, община Свищов.

Към 1 август на мястото за загробване са предприети мерки по подготвяне на терена, като с помоща на тежки машини и багери се почиства и подготвя изкопа за умъртвените животни, според указанията на БАБХ.

Pin It on Pinterest