Актуализираха капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година

Общинските съветници в Ловеч актуализираха капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година, това стана с 31 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“.

Гласуването бе по време на заседание на 29 октомври в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“ при спазване на всички санитарни мерки.

Поради приближаващия край на бюджетната година бе необходимо оптимизиране и преразпределяне на целевата субсидия за капиталови разходи. Община Ловеч вече има изработен и одобрен от Общински съвет окончателен проект на общ устройствен план. Предстои разплащане по договора с изпълнителя. След указания на министерство на финансите с писмо ФО-5/14.02.2020г. разходите за изготвянето на ОУП следва да се планират и отчитат като капиталови. Средствата са в размер на 87 990 лв. и могат да бъдат осигурени от обекти, които са заложени с целева субсидия и няма да бъдат изпълнени през 2020 г.

Поради лошото състояние и силно компрометирана настилка на четвъртокласен път Тепава – ж.п. спирка Йоглав, е наложително част от предвидените средства за ремонт на път от разклона за с. Абланица до центъра на селото да бъдат преразпределени за двата общински пътя. В частта целева субсидия промените са вътрешни компенсирани. След обстоен оглед е установена силно разрушена настилка и изровена основа на пътя Тепава- ж. п. спирка Йоглав, констатиран е и интензивен свлачищен процес, който прави пътя трудно проходим за МПС и е предпоставка за пътно транспортни произшествия. В тази връзка кметът предложи и бе прието реализираните икономии в размер на 59 524 лв. да бъдат пренасочени за укрепване на посоченото свлачище.

Днешната сесия започна с минута мълчание в памет на наскоро напусналия ни почетен гражданин на Ловеч учителят Найден Ангелов (1929 – 2020).

Pin It on Pinterest