Региона

„АКТИВНО ЛЯТО“ ДУПНИЦА 2024

С творческа работилница „Влак на приятелството“, с ръководител Мария Атанасова, в Градска градина гр. Дупница, стартира „АКТИВНО ЛЯТО“ 2024.

Община Дупница и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират за децата на Дупница активни занимания, включващи различни творчески работилници, опознаване професията на пожарникаря, запознаване с някои спортове чрез демонстрации от местни клубове и др.

Програмата, която ще продължи до 26 юли, има за цел, чрез забавни и интересни занимания, да осмисли свободното време на учениците през ваканцията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest