Акцията за принудително отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства в Благоевград продължава

Част от установените излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изоставени от своите собственици, чийто срок е изтекъл, бяха репатрирани.

Комисия от звено „Oбщинска охрана, обществен ред и сигурност“ съвместно със сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Благоевград установиха и маркираха автомобилите нарушители. След като собствениците на изоставените автомобили са издирени, им се съставя предписание за преместване на колите. Автомобилите на собствениците, които не са изпълнили предписанието за доброволно премахване в указания срок, ще бъдат принудително преместени от лицензиран оператор на специално отредено за това място. Сумата за възстановяване на разходите, направени по преместването, ще бъдат за сметка на собствениците. Максималният престой на този паркинг е 14 дни, след което изоставеният автомобил ще бъде разкомплектован.

Молим гражданите, които притежават такива автомобили, да ги преместят своевременно и благодарим на всички, които вече го направиха.

Pin It on Pinterest