Региона

Акад. д-р Иванка Денева представи Сливен на семинарана Института за иновации

Акад. Иванка Денева получи покана, наред с други учени, да се включи в работата на новата сесия на научния семинар на Института за иновации в София, създаден и функциониращ перманентно към Българската академия на науките и изкуствата – София.

Тя бе отправена от ръководителя на научния форум и директор на Инстутата, акад. проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев. Работата и подходите на акад. Денева са познати на участниците чрез рецензираното няколкократно от нея списание „Изследовател”- орган на Института за иновации. Програмата му включва изследване на актуални научни теми, зададени предварително за проучване от участниците – за всеки от работните семинари. В работата му са привлечени видни учени, сред които акад. проф. д-р Бойко Рангелов, (носител на орден „Д-р Петър Берон”), акад. проф. д-р Никола Ананощев, акад. проф. д-р Сава Гроздев и др.

Участниците в настоящата научна сесия трябваше да изразят вижданията си по сложната за изследване тема „Смисълът на живота”, (определена, припомняме, от А. Камю „като основен въпрос на философията”, а от Ерих Фром основателно сведена до главния човешки стремеж/дилема: „Да имаш или да бъдеш?!”

В отговора си до акад. д-р Иванка Денева – за изпратеното от нея писмено становище по темата, акад. проф. Ламбаджиев, както пише, й „благодари за оригиналното, емоционално и морално-възвисяващо послание за семинара”. Събитието в София започва с прочита на писмения материал на авторката и обсъждане на основните идеи в него, оценени като основа и препоръка за разработване и на обширна научна статия.

В представения от Ив. Денева текст, „смисълът на живота” е провидян като синтезираща същина, обединяваща всички цели, параметри и смисли на човешкото съществуване: сложна сплав от ментални и практико-прагматични прояви на самосъзнанието, поривите и действията, оказващи с насочеността и резултатите си влияние и върху живота на близките и обществото. От автора са откроени и факторите, допринасящи за осъзнаване смисъла на живота; във виждането е „изведена” и висшата цел пред човека – в миналото и днес: съхранението на самия живот – трудно начинание в наши дни в атмосфера на непрестанни военни конфликти по света…

Като една от удовлетворяващите цели за осмисленост на живота е откроена потребността от развиване на съзидателно-творческото начало у човека – сфера за постигане на личностна удовлетвореност от труда, каквито са и поривите на добротворството; на готовността за реализиране на хуманни и алтруистични дела „за другите”.

В смисъл на лична действеност по проблема е приведен практическият пример за работа в „полза на обществото” чрез развивания повече от десетилетие от акад. Ив. Денева авторски и некомерсиален творчески проект „Целебната сила изкуството”.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest