Региона

Административния ръководител на СРП представи доклада за дейността на прокуратурата през 2023 г.

На общо събрание административен ръководител на Софийска районна прокуратура Светлана Димитрова представи доклада за дейността на прокуратурата през 2023 г.

На събранието присъстваха заместник-административният ръководител на Апелативна прокуратура-София Емилия Русинова, административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова, нейният заместник Десислава Петрова, председателят на Софийски районен съд Александър Ангелов, директорът на СДВР Любомир Николов, началникът на отдел „Разследване“ към СДВР Никола Станчев, както и прокурори от СРП.

В началото на събранието и.ф. административен ръководител на Софийска районна прокуратура приветства гостите и прокурорите от СРП и прочете поздравителен адрес от името на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. „Професионалната ми позиция в последните 16-17 години ми позволява да имам ясен и обективен поглед върху работата на цялата прокуратура. Ясно съзнавам, че прокурорите от СРП работят при изключително висока ежедневна натовареност и не е нужно да цитирам конкретни цифри за това. Убеден съм, че след турбулентната последна година за вашата прокуратура, вие отново ще заемете достойно място в структурата на нашата институция“, пише и.ф. главен прокурор в поздравителния адрес.

По време на отчета административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова заяви, че „независимо от всичко, което се случи в СРП, резултатите говорят, че тук работят хора, които умеят да се справят със задълженията си и да не се подават на натиск от медиите и обществото“. Тя благодари на магистратите, че множеството от тях са запазили своята почтеност и коректност. 

И.ф. административен ръководител на СРП заяви, че през 2023 г. в Софийска районна прокуратура са наблюдавани 47 525 преписки, което е с 2530 повече от миналата година, когато са били 39 221. Отчетен е значителен ръст и на наблюдаваните наказателни производства, които за 2023 г. са 60 467, докато за 2022 г. са били 47 029. Същевременно е констатирано значително увеличение – с близо 58% спрямо предходните отчетно периоди, по отношение броя на наблюдаваните бързи производства, като за 2023г. те са 3210, при 2032 за 2022г. и 2019 броя за 2021г. Прокурор Димитрова обяви, че внесените в съда през 2023 г. досъдебни производства са 2503 срещу 2662 лица, обвинителните актове са 1751, като с тях са предадени на съд 1868 лица.

За поредна година е отчетено драстично увеличение – с 27,63%, на внесените в съда искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, като за 2023 г. те са 790, а от тях са уважени от съда 76,33%, което е показател за прецизната преценка на наблюдаващите прокурори относно наличието на предпоставките за вземане на най-тежките мерки за неотклонение по отношение на обвиняемите лица, каза и.ф. административен ръководител на СРП.

През 2023 г. са разгледани и решени от съда общо 2828 наказателни дела по внесени от СРП актове, постановени са общо 2325 осъдителни и санкционни решения, с повече 2,81% в сравнение с миналата година. Запазва се високото ниво на осъдените и санкционираните лица, които през 2023 г. са общо 2564. Лицата, спрямо които е определено и наложено наказание лишаване от свобода представляват 67% от общия брой осъдени и санкционирани лица, показват още данните от отчетния доклад. Данните за натовареността на прокурорите в Софийска районна прокуратура показват увеличение с 29,76 % спрямо 2022 година.

Прокурор Светлана Димитрова представи на вниманието на колегите си предложения на прокурори относно промени на нормативната уредба на НК и НПК, които според тях ще доведат до повишаване на ефективността в противодействието на престъпността. Част от предложенията касаят сроковете за извършване на разследване и актуализирането на размера на някои наказания.

По време на отчетното събрание прокурор Димитрова благодари на прокурорите и служителите на Софийска районна прокуратура за топлото посрещане и помощта, която й оказват да изпълнява функциите на административен ръководител, както и на и.ф. главен прокурор и ръководството на Апелативна прокуратура София и Софийска градска прокуратура за подкрепата.

Прокурор Димитрова очерта и приоритетите на прокуратурата за 2024 г. „Софийска районна прокуратура ще продължи активно да работи с цел противодействие на нарастващата престъпност и в защита на сигурността, правата и интересите на българските граждани“, каза и.ф. административен ръководител на СРП. Тя заяви, че предвид нарастващата тенденция във връзка с миграционния натиск и престъпленията, причинени от шофьори, управляващи моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, през 2024 г. те ще бъдат сред основните приоритети на СРП. Противодействието на престъпленията, свързани с посегателства върху личността и битовата престъпност, на кражбите и престъпленията, свързани с хулиганските прояви, с антисемитизъм, проповядване на фашистка идеология и домашното насилие също се нареждат сред основните цели на СРП.

„Софийска районна прокуратура цели да работи в пълно взаимодействие с органите на МВР, за да бъдат покрити очакванията на българските граждани за противодействие на престъпността и за защита на сигурността“, каза още прокурор Димитрова. След нея думата взеха директорът на СДВР Любомир Николов и началникът на отдел „Разследване“ към СДВР Никола Станчев, които изказаха благодарност за „добрата комуникация и страхотното взаимодействие, което има между полицаите и прокурорите от СРП“.

В края на отчетното събрание председателят на Софийски районен съд Александър Ангелов и заместник-административният ръководител на Апелативна прокуратура-София Емилия Русинова поздравиха прокурорите от СРП за постигнатите резултати, а прокурор Светлана Димитрова подчерта високия професионализъм на съдиите от Софийски районен съд.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest