95 работни места ще бъдат разкрити по Регионалната програма за заетост на област Хасково за 2021 г.

Решението бе взето на неприсъствено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково, свикано през април от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова.

Средствата за област Хасково, осигурени от държавния бюджет, са в размер на 375 916 лв. и 6 800 лв. съфинансиране от общинските и областна администрация, с обща стойност на проекта 382 716 лв. Те са разпределени по общини съгласно методика, одобрена от членовете на Областния съвет за развитие на област Хасково. Планираният срок за изпълнение на програмата е 6 месеца. Той стартира от 1.06.2021 г. и ще приключи на 30.11.2021 г. включително. В този период 62 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден и 33 лица на непълен работен ден – /от 4 часа до 6 часа/, както следва:

Областна администрация Хасково – 8 души на пълен работен ден;

Община Хасково – 8 души на пълен работен ден;

Община Димитровград – 10 души на непълен работен ден;

Община Харманли – 5 души на пълен работен ден и 2 души на непълен работен ден;

Община Свиленград – 6 души на пълен работен ден и 1 човек на непълен работен ден;

Община Тополовград – 5 души на пълен работен ден и 3 души на непълен работен ден;

Община Любимец – 6 души на пълен работен ден;

Община Симеоновград – 7 души на пълен работен ден;

Община Минерални бани – 5 души на пълен работен ден;

Община Ивайловград – 8 души на пълен работен ден;

Община Стамболово – 3 души на пълен работен ден и 5 души на непълен работен ден;

Община Маджарово – 1 човек на пълен работен ден и 12 души на непълен работен ден;

Работните места са разпределени спрямо нуждите на администрациите – общ работник, работник поддръжка на имоти държавна и общинска собственост, работник – озеленяване и поддръжка на зелени площи, паркове, градини и др., работник – поддръжка и почистване на пътища, технически сътрудник и шофьор.

В програмата ще бъдат включени безработни лица от следните целеви групи – Безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование; хора с увреждания; продължително безработни лица.

Pin It on Pinterest