74 абитуриенти се сбогуваха с ПГСАУА „АТАНАС БУРОВ“ – Силистра

Много развълнувани абитуриенти, учители, родители и представителите на местната власт : д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра; д-р Мария Димитрова- председател на ОбС, Мария Недялкова- зам.-кмет, доц.д-р Дияна Железова от Русенския университет бяха посрещнати от директора на професионалната гимназия г-жа Денка Михайлова за очакваното събитие- Тържествено връчване на отличията и изпращане на Випуск 2020.


Професионалната гимназия изпраща три класа с общо 74 абитуриенти. Сред тях с отличен успех са 13, а трима бяха наградени с най- престижните отличия на училището. Връчени от гостите на събитието бяха: една“ Златна пара“ и два приза „Сребърна пара“. Носителят на“ Златна пара“ за 2020г е Слави Иванов. Поздрави с благодарност от името на абитуриентите поднесе Ренета Йоргова. Висок успех- средно „Много добър“, въпреки пандемията, отчитат випускниците на проведените Държавен зрелостен изпит и изпит по специалните дисциплини.
Директорът на гимназията-Денка Михайлова връчи плакети, поздравителни адреси, подаръци и дипломи на завършилите средно професионално образование и на техните учители. Подаръци от името на местната власт връчи и д-р Мария Димитрова. Поздрави и пожелание поднесе д-р Юлиян Найденов, като подчерта, че младите хора ще променят града и страната ни със своите знания и ентусиазъм.
За училището:
ПГСУАУ „Атанас Буров“ е основана през 1963 година като Техникум по икономика, а от 2003 г. се преименува като Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги. От м. август 2008 г. училището носи името на българския държавник, финансист и политик Атанас Буров.

Днес ПГСУАУ „Атанас Буров“ e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Обучава ученици за структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – Първа, Втора и Трета степен на квалификация.

Професионалната гимназия е най-голямото професионално училище на територията на регион Силистра. Учениците й се обучават в дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форми на обучение в направленията: „Приложна информатика“, „Администрация и управление“, „Счетоводство и данъчно облагане“, Секретарски и административни офис дейности“, „Пътувания, туризъм и свободно време“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Училището предоставя възможност за съвременно професионално обучение чрез прилагане на иновативни интерактивни технологии. Член е на Българската асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство.

В ПГСУАУ „Атанас Буров“ са създадени прекрасни условия за обучение и труд. Учениците живеят, мечтаят, творят и успяват в обновена материално-техническа база – нови модерни кабинети по счетоводство, УТФ, туризъм, сервиране, информатика. Те отговарят на съвременните изисквания за подготовка на бъдещи икономисти, счетоводители, туроператори, информатици. Всички европейски проекти, ученически стажове и практики тръгват от модерните езикови зали.

В гимназията ежегодно се работи по различни европейски проекти. Ученическите стажове в Тулон, Тарб, Брест, Бордо, Анже, Нант – Франция, Рогози – Полша, в Гърция на о.Корфу са уникална възможност учениците, пътувайки, да усъвършенстват чужди езици и да опознаят нови светове и култури, да бъдат част от голямото европейско семейство.

Pin It on Pinterest