Региона

72 безработни започнаха работа по Регионалната програма за заетоств Русенско

Те вече подписаха договорите си със съответните Общински администрации, както и с Областната управа.

35 от новонаетите служители ще бъдат на 8 часов работен ден, а останалите 37 на непълен, т.е. ще работят по 6 часа на денонощие. Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост на пълен работен ден безработни са съобразени с минималната работна заплата, която е 933 лв. Припомняме, че този тип заетост, която е осигурена от Министерството на труда и социалната политика, е с продължителност от 5 месеца и ще продължи до края на месец ноември. За целта от държавния бюджет бяха осигурени малко над 350 000 лева. И тази година програмата обхваща максимален брой населени места от региона. Заетите ще работят в общо 43 населени места в Русенско. Към Областната администрация са осигурени три места. Според заместник областния управител Георги Георгиев тази програма за заетост е добър инструмент за подкрепа на безработните. „Надявам се, че тя ще помогне и за осигуряване на устойчива заетост, т.е. след като изтекат тези пет месеца наетите да не се превърнат отново в безработни, а да си намерят много по-лесно работа или при възможност и при интерес от тяхна страна да останат на същите позиции“, коментира Георгиев.

Регионалната програма за заетост на област Русе е насочена към подобряване на условията на живот и жизнената среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в региона, осигуряване на устойчива заетост и справяне с местните проблеми на пазара на труда.

По данни на Агенцията по заетостта средногодишното равнище на безработицата за областта през 2023 г. е 5,5%, а средногодишният брой регистрирани безработни – 4 583 лица, като от тях 459 са безработни младежи до 29 годишна възраст, а 1 282 са продължително безработни лица.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest