Региона

6 села в община Шумен с ново осветление

6 села от община Шумен ще бъдат с ново осветление по проект „Рехабилитация и модернизация на уличното осветление в община Шумен“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът обхваща селата Мараш, Царев брод, Дибич, Мадара, Салманово и Ивански. Проектното решение обхваща подмяна на  3 187 осветителни тела и изграждане на система за управление и контрол на уличното осветление, включително подмяна на табла за управление върху съществуващата стълбовна и електрическа мрежа. Целта на проекта е да създаде условия за превръщане на община Шумен в енергийно ефективна, както и да се постигне устойчиво развитие. Очаква се подмяната на осветлението да приключи в срок от 15 месеца.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest