Региона

41 пожари за първото полугодие на територията на СЗДП

Четиредесет и един низови пожари са регистрирани от началото на 2024
година на територията на Северозападно държавно предприятие- Враца. Няма
нито един върхов пожар. Общата засегната площ е над 5 400 дка. В района
на дейност на ДГС Лесидрен са възникнали най-много пожари – 8 на брой,
като опожарената площ е  2 250 дка. Следват пожарите, възникнали на
територията на ДГС Плевен, където за потушени 6 на брой, разпрострели се
на 750 дка площ държавни територии. В горите в обхвата на ДГС Враца
огнената стихия е унищожила 403 дка.

Опожарената растителност през изминалото полугодие е преобладаващо
широколистна – 4 183 дка, на 650 дка са изгорелите треви, незалесени
площи и мъртва горска постилка, а пострадалите иглолистни видове са на
обща площ 550 дка. В 19 от случаите причините  са небрежност, също
толкова са неизвестни, а три пожара са възникнали, вследствие на умишлен
палеж.

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВИТИНЯ“ ПОДГОТВЯ ЗАПАСИТЕ ОТ ФУРАЖ ЗА ДИВЕЧА
ПРЕЗ ЗИМАТА

През летните месеци служителите на ТП ДЛС „Витиня“ усилено се подготвят
за предстоящите зимни дни. Предвид променливото време през изминалите
години, ловните стопани подсигуряват храната за дивеча още в края на
летния сезон. На 2-ри юли беше прибран и грубият фураж за нуждите на
видовете благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня и тибетски
як.

Подхранване на територията на ТП ДЛС „Витиня“ се извършва целогодишно,
което допринася за устойчивото управление и стопанисване на дивеча и
екосистемите, като подпомага здравето, популацията и биологичното
разнообразие. От ловностопанските мероприятия на територията на ТП ДЛС
„Витиня“ с най-голям обем и важност е подхранването на дивеча.
Рационалното му извършване води до по-малко отчетени зимни загуби и
по-здрави популации, не податливи на болести.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest