36 русенци са кандидатствали по проекта „Граждански инициативи“

От началото на годината 36 русенци са подали документи за участие в проекта „Граждански инициативи“, като 14 от тях са били одобрени.

Целта на създаването на фонда е повишаване на обществената ангажираност на русенци към заобикалящата ги среда и стимулирането им с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства. Размерът на отпусканите средства е до 300 лв. на инициатива. Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, оформяне на цветни пространства, боядисване и оформяне на зони за отдих в зелени площи- общинска собственост – междублокови пространства. Кандидатстващите трябва да са с постоянен или настоящ адрес в град Русе и към датата на заявлението да нямат непогасени задължения към общината. Те могат да бъдат както физически лица, така и общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост.

След завършване на облагородяването гражданите трябва да представят снимков материал или документи, удостоверяващи изпълнението на инициативата и размера на реално извършените разходи. Одобряването на кандидатурите се извършва от петчленна комисия, която заседава веднъж месечно. На одобрените инициативи се извършва и контрол по изпълнението им.

На гражданите се предоставят и инструменти за реализиране на инициативата, които могат да използват за свое улеснение.

Община Русе припомня, че кандидатстването може да бъде направено до края на календарната година.

Правилник за кандидатстване –

https://obshtinaruse.bg/editor/files/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/0712%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf

Заявление за кандидатстване

Pin It on Pinterest