36 регистратора в област Габрово ще извършват предварителния обход във връзка с Преброяване 2021

Мария Пенева, заместник областен управител и председател на Областната преброителна комисия проведе кратка среща със секретаря на Комисията – началника на отдел „Статистически изследвания – Габрово“ Георги Цветков.

Пенева беше информирана за хода на процеса по предварителния обход за актуализиране на наличната и събиране на липсващата информация за жилищните сгради и адресите, който ще се извършва от съответните за всяка община регистратори. За Община Габрово са определени 13 регистратора и 3 придружителя; за Община Севлиево са 12 регистратора и 1 придружител; за Община Трявна са 7 регистратора и за Община Дряново – 4 регистратора. Всички те вече са със сключени договори. Приключили са обученията им и имат съответните устройства за работа. Георги Цветков увери председателя на Комисията, че всички регистратори са получили и лични предпазни средства, които да ползват по време на обходите.

В началото на следващия месец ще е следващата среща, на която ще се коментира реалният процес по набирането и актуализирането на информацията, има ли проблеми, с които се сблъскват регистраторите, времевия график за изпълнение и др.

Pin It on Pinterest