36 проекта са одобрени за финансиране по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

През първия етап на кандидатстване за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково са постъпили общо 63 проекта.

От тях 36 са одобрени по направленията: „Читалища“, „Културни инициативи“, „Мобилност“ и „Утвърдени и значими събития“. По направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ на този етап не са постъпили искания за финансово подпомагане.

Списъците с резултатите от работата на комисията за класираните и некласирани проекти на първи етап на кандидатстване са публикувани на сайта на община Хасково.

https://www.haskovo.bg/article/12255/spisaci-s-rezultati-ot-parvi-etap-na-kandidatstvane-po-naredbata-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-obshtina-haskovo?fbclid=IwAR2cui4u_lWqi5N-JjI2Lg7oL2warQszjTDenNA-DWFu5TrzSiq_spYagBQ

Срокът за подаване на искания на финансово подпомагане за втори етап на кандидатстване е 31 май 2021 г. включително.

Остатъкът от неразпределените на първи етап финансови средства от определения общ годишен размер е:

Направление „Читалища“ – 13 505,44 лв.

Направление „Културни инициативи“ – 7 456,72 лв.

Направление „Мобилност“ – 7 480,00 лв.

Направление „Утвърдени и значими събития“ – 2 722,00 лв.

Направление „Творчески стипендии на млади местни творци до 29 г.“ – 3 400 лв.

Pin It on Pinterest