Региона

3187 първокласници тръгват на училище във Варна

3187 първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг на 15-ти септември за новата учебна 2023/2024 година.

Те ще се обучават в сформираните 132 паралелки в общо 48 училища, от които 37 общински, 2 държавни и 8 частни и 1 чуждестранно, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

През летните месеци бяха извършени текущи ремонти в 23 общински училища и 17 детски градини. Строително ремонтни дейности в училищата, които са приключили, включваха боядисване на класни стаи, коридори, подмяна на осветителни тела, частична подмяна на паркет и первази и други. Такива са извършени в ІІІ ОУ „А. Кънчев“, ОУ „Захари Стоянов“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Кл. Охридски“, ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Димчо Дебелянов“, ІІ СУ Неофит Бозвели, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ІV ЕГ „Фредерик Жолио – Кюри“ и други. 

Завършени са и ремонтите в 14 детски градини, които включваха обновяване на вътрешните помещения – занимални, спални, коридори, детски площадки и др. В три градини – ДГ 42 „Българче“, ДГ „Слънчо“ – филиали „Патриарх Евтимий“ и „Яне Сандански“ и ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ довършителните дейности ще приключат до края на месец септември. Създадена е организация за посещението на децата, с която родителите са запознати на родителските срещи.

Продължават дейностите по изграждане на пристройката в 7 СУ „Найден Геров“. В ПГГСД „Н. Хайтов“ предстои ремонт на три спортни площадки. За три училищата – ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Йордан Йовков“  е осигурено финансиране за обновяване на сградния фонд и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, но ремонтните дейности предстоят след приключване на обществените поръчки.

През новата учебна година в общинските училища и детски градини ще работят 114 здравни кабинета.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest