31 Силистренски полк – Железния

След Освобождението на България от османско владичество към новосъздадената българска армия с Указ №3 от 15 юли 1878 г. е сформиран 7 -ми пехотен резервен полк с командир подполковник Димитър Кирков.

От този полк, на основание Указ № 84/1903 г. на Народното събрание, се сформира 31-ви пехотен полк, в състава на който влиза и силистренската дружина. Поради липса на казармени помещения в Добрич, 31-ви полк временно остава на гарнизон във Варна, а от 1904 г. се премества в Силистра. До 1919 г., когато е разформирован, носи името Варненски.
Първото си бойно кръщене полкът получава по време на Балканската война. Участва в редица славни за българското оръжие боеве при Селиолу, Караагач, Чонгора, Лазаркьой, Тарфа, Лозенград, Гечкенли, Петра и Чаталджа. През Междусъюзническата война полкът се сражава при вр. Градище и на Калиманската позиция. През Първата световна война има голяма заслуга за превземането на считаната за непристъпна Тутраканска крепост.
През 1919 г., когато Силистра е предадена на Румъния, полкът е разформирован.
След Крайовската спогодба (1940 г.) полкът отново се възстановява от състава на 8-ми Приморски полк – гр. Варна. Установява се на постоянен гарнизон в гр. Силистра с новото си име 31-ви пехотен Силистренски полк.
Участва във Втората световна война в състава 12 пехотна дивизия от Първа Българска Армия. Полкът си спечелва името „Железният“ по време на боевете при Драва, Мур и с. Ястребци.
Загубите, дадени от полка през Втората световна война, са 1333 души убити, ранени и безследно изчезнали при обща численост от 2300 войници, сержанти и офицери.
Краят на войната заварва 31 – ви Силистренски полк в Австрия. На 21 юли 1945 г. полкът е посрещнат тържествено в Силистра. На 28 юли с.г. полкът е разформирован.
ФАКТИ
● 1912 г. – 1913 г. – Участие в Балканската и Междусъюзническата войни. Воюва в боевете при Селиолу, Караагач, Чонгора, Лазаркьой, Тарфа, Лозенград, Гечкенли, Петра и Чаталджа. През Втората балканска война води боеве при вр. Градище и на Калиманската позиция
● Командир на полка през Балканските войни (1912 – 1913 г.) – полк. Марко Марков
● 1916 г. – Участие в Първата световна война при превземането на Тутракан. През 1916 г. воюва при Сусус-Алибей, при линията Бешаул – Софулар, при с. Картал, при Балабанча, при кота 197. През 1917 г. полкът воюва североизточно от с. Жижила, а от септември с.г. е прехвърлен на Южния фронт, където води отбранителни боеве срещу французите от 17 колониална дивизия
● Командир на полка през Първата световна война – полк. Иван Караенев
● 1944 г. – 1945 г. – Участие в двете фази на Втората световна война –
в Югославия, и в Унгария и Австрия
● Загуби дадени през Втората световна война – Убити, ранени, безследно изчезнали – 1333 души. Общ брой на убитите от 31 – ви пехотен полк – 602 души, от тях 291 са силистренци
● Численост – През първия период на войната полкът наброява 2307 човека
● Числящо се имущество – 738 коне, 6 минохвъргачки, 6 бронеизтребителни оръдия, 36 тежки картечници, 90 леки картечници, 105 картечни пистолети, 1718 пушки и карабини
● Командир на полка през Втората световна война – от 1943 г. –
4 декември 1944 г. – полк. Димитър Векиларчев; от 4 декември 1944 г. – до края на войната – полк. Никола Ботев
● Структура на полка – състав от три дружини
● Командир на първа дружина през Втората световна война – подполковник Димитър Карамаждраков
● Командир на втора дружина през Втората световна война – капитан Богдан Богданов
● Командир на трета дружина през Втората световна война – капитан Евгени Митов
● Знаменосец на полка – Цоню Шиндров
● Полкът е разформирован в Силистра на 28 юли 1945 г.

Pin It on Pinterest