Региона

30 септември е крайният срок за кандидатстване в националния ученически конкурс

30 септември е крайният срок за кандидатстване в националния ученически конкурс, посветен на 110-ата годишнина от Балканските войни.

Това стана ясно от проведена среща между заместник областния управител Георги Георгиев и началника на Военно окръжие I степен – Русе подп. Васил Петров. Според Георги Георгиев конкурсът е много добра възможност за опознаване на българската история и дава реален шанс на тийнейджърите да се запознаят от първо лице с един от най-доблестните периоди от миналото ни.
Инициативата се провежда под надслов „Наследник съм на …“ и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България. В конкурса могат да участват ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – XI клас. Учениците разработват проекти с изследователски характер, свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.). Форматът на проектите може да бъде историческо есе или разказ. Проектът трябва да съдържа задължително заглавие, трите имена на автора, населено място, училище, клас, телефон за връзка, електронна поща и адрес. Допуска се включването на приложения – копия от снимки, картички, писма и др. от личен архив, копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания, свързани с участието на родственик в Балканските войни. Проектът може да бъде разработен с подкрепата на родственик, учител, музеен служител, представител на Военно окръжие – Русе, което да бъде посочено при представянето на проектите. Разказът или есето да бъде до 2 стандартни машинописни страници и до 4 000 знака, а текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт Times New Roman, полета 2/2/2/2 и разстояние между редовете single. Творбите трябва да се изпращат на електронния адрес на Военното окръжие: vo-ruse@comd.bg.
До 20 октомври 2023 г. областна комисия в състав началник/представител на Регионалното управление на образованието, началник/представител на Военно окръжие – Русе, председател на областната организация на Съюза на ветераните от войните на България разглежда постъпилите проекти, отличава първите три в двете възрастови групи и класира съответно на първо, второ и трето място най-добрите проекти в двете възрастови групи. Награждаването на спечелилите на регионално ниво се предвижда да се проведе по повод 1 ноември – Ден на народните будители. Същевременно до 31 октомври спечелилите първо място в двете възрастови групи проекти от всяка област се изпращат от Военно окръжие – Русе до Министерството на отбраната по електронен път. Комисия в състав от представители от Министерството на отбраната, Националния военноисторически музей, Военна академия „Г. С. Раковски“, Централно военно окръжие, Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България и РУО-София разглеждат постъпилите проекти и по допълнителни критерии определят откроилите се до 10 проекта, чиито автори ще бъдат наградени в тържествена обстановка от министъра на отбраната в допълнително определен за целта период.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Министерството на отбраната www.mod.bg в рубриката „110 години Балкански войни“. Популяризирането на спечелилите проекти ще се осъществи чрез отразяване от трите военни медии.
Най-важните критерии, на които трябва да отговарят творбите са тематична обвързаност; пълнота на представянето и исторически факти; елементи на изследователска дейност за участие на родственици; творчески подход; езикова и стилистична култура.
Конкурсът цели да се провокира интереса на учениците към славното българско военноисторическо минало, което предизвиква национална гордост и да се популяризират победите на Българската армия и героизма на българския войник. Също така посредством инициативата се прави опит да се насочи вниманието на учениците към съхраняване на родовата историческа памет чрез изследователска дейност, свързана с участието на техни предци в Балканските войни, като връзка между историята и съвремието. Основната идея е да се възпитават учениците в родолюбие, човечност, етническа толерантност, в дух на патриотизъм, както и уважение и преклонение пред подвига и паметта на българските герои, участвали и загинали в борбата за национално освобождение и обединение.
Припомняме, че участието на България в Балканските войни през 1912 – 1913 г. е естественото продължение на националноосвободителните борби от XIX в. и изразява непоколебимия и ярък стремеж на народа към свобода и обединение. Славните победи на Българската армия остават завинаги записани в страниците на героичния ни военен летопис, а изводите и поуките и до днес вълнуват историци, изследователи и публицисти, защото анализираните уроци са по-ценни от всяка победа.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest