21 заявления са подадени за участие в Програмата за благоустройствени мероприятия на обекти общинска собственост с участие на местното население

21 заявления за участие в програмата за благоустройствени мероприятия на обекти общинска собственост с участие на местното население са подадени до момента.

Проведено е първо заседание на комисията, която разгледа част от тях. Предстои второ заседание. В Бюджета на Община Добрич през 2020 г. са заделени 100 000 лв за реализирани на одобрените инвестиционни проекти. Тази година финансирането ще бъде в съотношение  не по – малко от 25% от физическите лица и 75 % от общинския бюджет. За кандидатстващите юридически лица се запазва съотношението не по – малко от 50 % на 50%.

През 2019 г. са сключени 7 договора по тази общинска програма. Основно интересът е към благоустрояване на междублокови пространства и подходи към тях.

Pin It on Pinterest