183 компостера дарява Община Русе на граждани, детски градини и училища

Всички детски градини и училища, както и 122 русенски домакинства ще получат безвъзмездно от общината съдове за домашно компостиране.

Инициативата е продължение на миналогодишната кампания, при която над 400 компостера бяха раздадени безплатно на хората от малките населени места.

          Целта е дори и в града, все повече русенци да открият ползите на компостирането, тъй като то остава най-полезният и икономически целесъобразен метод за справяне с биоразградимите битови отпадъци. С него се предотвратява изгарянето и депонирането им и се затваря цикълът, в който от отпадъка се произвежда почвен подобрител. По този начин:

  • се намаляват емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците;
  • намалява се значително количеството на депонираните битови отпадъци, което спестява средства на русенци за отчисления към еко министерството;
  • спестяват се средства за закупуване на органични и минерални торове;
  • създават се условия за екологично чиста продукция.

Pin It on Pinterest