16 ноември – Международен ден на толерантността

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността – една прекрасна традиция, която води началото си още от 1996 г. и е утвърдена на Общо събрание на ООН, с приемането на Декларация за принципите на толерантността.

А какво всъщност е толерантност?В първия член на декларацията е заложена дефиницията на тази дума: уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Толерантността е и своеобразна хармония в многообразието. Морален дълг. Политическа и правна потребност. Добродетел, чрез която можем да заменим културата на войната с културата на мира.Всеки човек е личност, всеки човек е ценен. Негово изконно право е да бъде уважаван. Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има да изразим себе си.Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.Община Силистра ежегодно отбелязва Международния ден на толерантността с различни прояви, които са израз на толерантност, равнопостасеност и уважение.През годините са се провеждали разнообразни прояви със съдействието на Община Силистра и Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра, които датират повече от петнадесет години.Съвместно с училищата, народните читалища, танцовите и певчески формации и клубове от община Силистра, са се реализирали концерти, изложби, семинари, походи, информационни и спортни прояви – богата палитра от културни прояви, насочени към всички целеви групи в обществото, включително и етническите общности.През последните години в традиция се превърнаха информационните кампании: „Аз съм толерантен? А ти?“, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Ученическия парламент, доброволци от Театрално студио „Артистик“ към ОДК – Силистра и училища от община Силистра.Според наблюденията с изключително голям интерес и желание, се приеха проведените през последните пет години спортни турнири с ученици от основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ в селата Калипетрово и Брадвари, Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Проф. Иширково и ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра.Разнообразието от инициативи се допълва и с традиционните викторина за ученици и поход „По пътя на шейх Бедреддин“, както и тематичен семинар за учители по история и изследователи с известни лектори-преподаватели от историческите факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Проявите са по инициатива на Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“ и се провеждат под патронажа на Министерство на образованието и науката, РУО на МОН в страната, общините и музеите на градовете Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово.Всички реализирани прояви са част от заложените дейности в Плана за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики за периода 2015 – 2020 г.Днес повече от всякога трябва да превърнем в част от живота си толерантността, доверието и сърдечността. Да не се замисляме, когато трябва да проявим толерантност и сърдечност, така както не се замисляме когато си поемаме глътка въздух, когато се усмихваме на едно малко дете, за да го зарадваме. За да проявиш толерантност трябва да бъдеш преди всичко добър човек.

Pin It on Pinterest