Региона

13 улици ще бъдат ремонтирани в Две могили и Батишница

През септември тази година започва изграждането на голям соларен парк на територията на община Две могили, стана ясно от проведена среща между кмета Божидар Борисов и областния управител на Русе Драгомир Драганов. Неговата мощност ще е приблизително 230 MW, като ще бъде изградена и възлова подстанция за присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала. Проектът, който е изцяло частна инвестиция, се очаква да приключи в рамките на около година и половина. Произведената енергия ще бъде предимно потребявана от домакинствата в общината, като остатъкът от тока ще се реализира в страната. Самият парк ще бъде разположен на две локации. Едната ще е между Две могили и Пепелина, а другата между Острица и Кацелово.

По време на срещата, на която Драганов беше придружаван от главния секретар на Областната администрация Ирена Тодорова и експерти от институцията, бяха обсъдени и започването на бъдещи инфраструктурни проекти. До края на тази година се предвижда ремонт на 2 километра от пътя между Бъзовец и Баниска, както и пълна рехабилитация на 13 улици в Две могили и Батишница. За всеки от проектите вече са сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои и цялостно обновяване на парка до читалището в Две могили, като за целта са осигурени финансови средства от бюджета на Общината. Не по-малко внимание беше отделено и на провеждането на редица културни събития в малките населени места. Кметът Божидар Борисов посочи, че през август предстоят две от най-големите в региона събития. Става дума за Събора на хърцоите, който ще се проведе на 17 август и Празника на плодородието в Чилнов на 24 август. В последния фестивал е предвидено и международно участие. Същевременно на 17 юли, когато се почита Св. великомъченица Марина, ще се проведат множество мероприятия в село Каран Върбовка, където се намира и едноименният манастир. Тогава се очакват и много посетители от Румъния. Не бяха подминати и темите, касаещи възможностите за подобряване на транспортната свързаност и насърчаването на инвестициите.

От своя страна Драгомир Драганов благодари на кмета Борисов за доброто партньорство и го увери в пълната си подкрепа при реализирането на всеки проект в полза на обществото. За ползотворната съвместна дейност при изпълнението на държавната политика и развитието на местната общност Борисов беше удостоен с грамота от областния управител.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest