12 октомври е Ден на българската община

През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините у нас вземат решение отбелязването на този ден.

На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните администрации.По този повод се обръщам към всички жители на община Силистра, към кметовете от цялата страна, към работещите в общинските администрации, с пожелание за здраве и ползотворен труд. Дейността на местната власт е от особено значение за хората. Ние стоим най- близо до проблемите и радостите, до идейните начинания, до мечтите за развитие, до визията на гражданите за промяна в града и общината ни. За това на всички честитя деня, в който сме обединени от стремеж за напредък.

Pin It on Pinterest