115 години габровско машиностроене

По повод 115 години от създаването на габровското машиностроене Регионален исторически музей – Габрово е подготвил материал, който ще бъде представен в 4 части.

Първата Машинна фабрика е създадена със средствата на габровските текстилци

Габрово възниква и се развива като занаятчийско селище. Началото на металообработването може да се търси назад във времето през ХV-ХVІ в., когато, според популярната легенда, тук се заселва Рачо Ковача. По-късно габровските ковачи се специализират в изработката и на по-фини метални изделия, огнестрелно оръжие и часовникови механизми. През първата половина на ХIХ в. започва механизиране на част от традиционното за нашите земи производство на гайтани. Ковачите, които правят чаркове за гайтан, постепенно се обособяват като „чаркчии”. Габрово започва да снабдява с тях Калофер, Карлово, Сопот, Пирдоп, Казанлък и Самоков.

През 60-те години на ХIХ в. броят на чаркчиите нараства. По-известни са: Христо Гъдев, Христо Бобчев, Иван К. Калпазанов, Яким Дабчев и др. Повечето от тях стават и гайтанджии, а след Освобождението, са сред първите индустриалци, които създават текстилни фабрики в Габрово. Още с появата им се осъзнава липсата на квалифицирани техници, ремонтни работилници и машиностроителни предприятия. През първите десетилетия от своето съществуване габровската индустрия се снабдява с машини и специалисти предимно от Германия и Англия.

Собствениците на АД „Александър” – втората текстилна фабрика в Габрово, поемат инициативата, подкрепени от други индустриалци, в града да се създаде малко машиностроително предприятие за производство на резервни части, за да се намали престоят на машините им.  Като най-подходящ за организатор и ръководител на такова предприятие, те определят Иван Недков. След няколко разговора и различни оферти, той приема, но освен ръководител на предприятието става и съдружник с 30% дялово участие, за сметка на текстилните фабрики. Тъй като Ив. Недков няма собствени средства, капиталът, с който той участва, са неговите знания, умения и огромно трудолюбие. Така се слага началото на Машинна фабрика и железолеярна „Иван Недков”, която е основа за създаване по-късно на габровското индустриално металообработване и машиностроене.

Целия материал, подготвен от Иван Постомпиров – гл. уредник в РИМ – Габрово, може да прочетете в сайта на музея: https://h-museum-gabrovo.bg/?p=9629

Следва продължение.

Pin It on Pinterest