111 деца от социалните услуги в Община Пловдив ще получат чисто нови преносими компютри

111 лаптопа с лицензиран софтуер ще получат деца лишени от родителска грижа на територията на Община Пловдив по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“.

Това съобщи зам.-кметът с ресор „Европейски политики и социални дейности“ Анести Тимчев.

„Всички деца са еднакви и към всички трябва да се проявява еднаква грижа – ние не можем да ги делим”, коментира Анести Тимчев. Той добави, че Министерство на труда и социалната политика е предприело изключително бързи действия, с които да осигури децата в социалните услуги с необходимите устройства и да ги подкрепи в усвояването на учебния материал.

Програмата цели да осигури непрекъснат образователен процес за деца и младежи, които учат и са настанени в социални услуги, в условията на епидемична обстановка.

Преносими компютри ще получат деца, настанени в следните социални услуги:

– 7 Центъра за настаняване на деца, в училищна възраст – 92 деца.

– 2 Кризисни центъра за деца – 5 деца.

– 2 Преходни жилища за деца и младежи, в училищна възраст – 14 деца.

Общата стойност на средствата, които ще бъдат предоставени на Община Пловдив от Фонд „Социална закрила“ към МТСП е 55 500 лв. с ДДС.

Pin It on Pinterest