11 деца от социалните услуги в Търговище получиха таблети и компютри

11 деца, настанени в социални услуги в Търговище, днес получиха компютърна техника, необходима за обучението им.

Средствата за закупуването й са осигурени по проект на Общината към Фонд „Социална закрила“.

По проекта са обхванати 8 деца от Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, както и 3 деца от Комплекса за здравни и социални услуги. Те вече разполагат с таблети, преносими компютри и мултифункционални копирни устройства.

Целта на проекта е да осигури непрекъснат образователен процес, включително в условията на COVID-19 и обучението в дигитална среда. Цели се още повишаване шансовете на младежите за преминаване в следваща форма на обучение, професионална квалификация по професия и реализацията им на пазара на труда.

Pin It on Pinterest