10 деца от училища в Силистра „работиха“ в общинска администрация

Денят им започна с оперативка в Заседателната зала.

След като се запознаха с титулярите на длъжностите децата прекараха деня в кабинетите на: кметът на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, председателят на Общински съвет – Силистра – д-р Мария Димитрова, зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ – г-жа Мария Недялкова, зам.-кметът „Финанси и икономика“ – д-р Мирослав Тодоров, зам.-кметът „Устройство на територията“ – инж. Тихомир Борачев, секретарят – г-н Ростислав Павлов, директор на д-я „Хуманитарни дейности“ – г-жа Цветана Игнатова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ – г-жа Виолета Динкова, началник на отдел „Местни данъци и такси“ – г-н Красен Костадинов и експерт „ВОМ“ – Илияна Пейчева.
Членовете на Ученическия парламент на града ни се включиха в поднасянето на венци и цвета пред мемориалната стена на славата и паметника на 31-ви пехотен силистренски полк, по повод 9-ти май – Деня на победата.
В края на деня те се събраха отново в кабинета на кмета д-р Найденов и споделиха впечатленията си от динамичния ден. Учениците разказаха за големия обем документи, за специфичните дейности на всяка една от избраните от тях длъжности, но най-вече всички те споделиха за различния поглед, през който са видели работата на администрацията.
Всички ученици заявиха желанието си да повторят този ден.

Pin It on Pinterest