Здравен съюз: Засилване на профилактиката на заболяванията и трансграничното сътрудничество

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват два закона за укрепване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и за по-добро справяне с трансграничните заплахи за здравето.

При приемането на своята позиция по двете законодателни предложения преди лятната ваканция евродепутатите от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) предложиха редица начини за повишаване на капацитета на ЕС за профилактика и контрол на заболяванията. Това ще бъде гарантирано чрез разширяване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), така че да обхване и основните незаразни болести – например сърдечносъдовите заболявания, рак или диабет – както и чрез засилена координация между органите на ЕС и техните национални и международни партньори, както и чрез по-голямо участие на държавите членки.

В позицията също така се посочва как ЕС следва да засили предотвратяването на кризи, готовността и реакцията при справяне с бъдещи сериозни трансгранични заплахи за здравето, включително чрез ясни процедури и по-голяма прозрачност във връзка със споразуменията на ЕС за съвместно възлагане на обществени поръчки и за закупуване.

Контекст

Като част от изграждането на Европейски здравен съюз, на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка за здравна сигурност въз основа на от кризата с коронавируса. Пакетът включва предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и предложение за укрепване на мандата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Pin It on Pinterest