Здравен съюз: укрепване на фармацевтичната политика на ЕС

Парламентът ще представи предложения за справяне с недостига на лекарства, за подобряване на достъпа на пациентите до лечение и за повишаване на прозрачността на цените

Проектодокладът, приет от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), ще бъде обсъден в пленарна зала в понеделник вечерта, а във вторник евродепутатите ще гласуват предложенията. Докладът е приносът на Парламента към плана на Комисията да актуализира фармацевтичното законодателство на ЕС през 2022 г.

Основните препоръки в проектодоклада включват преодоляване на първопричините за недостига на лекарства, осигуряване на достъп на пациентите до безопасно, достъпно и ефективно фармацевтично лечение, повишаване на прозрачността на цените и публичното финансиране на научноизследователската и развойна дейност и укрепване на устойчивостта на производството и доставките в ЕС.

Контекст

На 25 ноември 2020 г. Комисията прие фармацевтична стратегия за Европа – основна инициатива в рамките на Европейския здравен съюз. Нейната цел е да даде на фармацевтичната политика на ЕС дългосрочна визия: да се гарантира, че тя е издръжлива и устойчива, и да засили позицията на ЕС като световен лидер, като същевременно се осигури достъп на пациентите до лекарства на достъпни цени.

Pin It on Pinterest