Здравен съюз: по-силна роля на регулаторния орган на ЕС за лекарствата

В сряда се очаква Парламентът да одобри временното споразумение за увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата.

Споразумението със Съвета, постигнато в края на октомври 2021 г., има за цел да гарантира, че ЕС ще бъде по-добре подготвен за справяне с бъдещи здравни кризи чрез по-ефективно справяне с недостига на лекарства и медицински изделия, по-тясно включване на всички участници във веригата на доставки и повишаване на прозрачността на клиничните изпитвания и разрешенията за търговия с фармацевтични продукти.

След окончателното гласуване в пленарната зала, текстът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Регламентът ще се прилага от 1 март 2022 г.

Контекст

Като част от изграждането на Европейски здравен съюз, на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка за здравна сигурност, подходяща за бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването, въз основа на поуките от борбата с COVID-19, която включва предложение за увеличаване на правомощията на Европейската агенция по лекарствата.

Pin It on Pinterest