Политика

Завърши третият диалог ЕС-Япония в образованието, културата и спорта

Представители на Европейската комисия и японското правителство се срещнаха в Токио за третото издание на политическия диалог между ЕС и Япония в областта на образованието, културата и спорта. Двете страни признават значението на взаимното сътрудничество като средство за обмен на добри практики, педагогически подходи и стратегии за разработване на политики и иновации. Третият диалог беше председателстван съвместно от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова и японския министър на образованието, културата, спорта, науката и технологиите Масахио Морияма.

В Япония ще бъде създадено национално координационно звено по програма „Еразъм +“ с цел засилване на сътрудничеството с Япония при прилагането на схеми за мобилност и предоставяне на възможности на японските и европейските студенти и академични кадри. Наред с това в рамките на диалога бяха обсъдени начини за отговорно интегриране на изкуствения интелект в училищата, необходимостта от подобряване на цифровите умения на учителите и учениците, както и технологиите за опазване на културното наследство.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „С преминаването към все по-цифровизирано бъдеще, ЕС и Япония ще продължат да споделят знания в контекста на предизвикателствата, да насърчават мобилността и обмена и да се стремят да изграждат трайни и ефективни образователни, спортни и културни инициативи.“

По-рано бе обявено и началото на засилен диалог ЕС-Япония в областта на авангардните материали.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest