Защитата на бюджета на ЕС се ускорява с новата програма за борба с измамите

Очаква се Парламентът да подкрепи споразумението за решаваща реформа на системата на ЕС за борба с измамите за периода 2021-2027 г.

Евродепутатите ще обсъдят и гласуват програмата на ЕС за борба с измамите, която има за цел да засили борбата с измамите и корупцията, които са в ущърб на бюджета на ЕС.

Новата програма с годишен бюджет от 29 млн. евро до 2027 г. обединява трите съществуващи инструмента в една по-ефикасна и последователна система: Системата на Европейската комисия за управление на нередностите (IMS) – единствената съществуваща база данни за нередности; Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS) – за биометрична идентификация; и програмата „Херкулес“, която финансира стотици действия, проекти и инициативи, осъществявани от държавите членки всяка година.

Парламентът, Съветът на ЕС и Комисията постигнаха споразумение по проекта през декември 2020 г. Очаква се евродепутатите да последват положителната препоръка на комисията на ЕП по бюджетен контрол (CONT) по този въпрос.

Pin It on Pinterest