Включиха доклад на Георги Кръстев в ежегоден сборник с научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”

Общинският клубен ръководител на МГЕРБ – Русе Георги Кръстев представи доклад на тема „Поглед върху теорията за разделение на властите, конституирана от Монтескьо в трактата “За духа на законите”. Това се случи на Научна конференция за студенти, докторанти и млади учени на факултет „Юридически“ към РУ „Ангел Кънчев“. 

Участниците в научната проява представиха своите доклади по актуални теми като моделът на разделението на властите в държавата, развитието на гражданското общество, различните аспекти на противодействието на корупцията, правните способи за защита на уязвими групи лица – лица с психически увреждания, деца в риск, непълнолетни правонарушители.

След представянето на третокурсника по Право, докладът е одобрен и публикуван в ежегодния сборник с научни трудове на РУ “Ангел Кънчев” за 2020 г., том 59, серия 7.3. Правни науки.  

Изданието „Научни трудове на Русенски университет“ е включено в международната база данни на ISSN.

Припомняме, че през октомври, миналата година, Георги Кръстев бе единственият избран от 150 колеги – изявени млади политици на европейско ниво за финалната церемония на кохезионната програма от 18-тата Европейска седмица на регионите и градовете. Той държа реч заедно с еврокомисаря по кохезионната политика и реформите на ЕС Елиза Ферейра и с президента на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас. 

Pin It on Pinterest