Върховенство на закона и основни права в Словения

В сряда евродепутатите ще направят оценка на свободата на медиите и състоянието на демокрацията в Словения, както и на забавянето при назначаването на представител в Европейската прокуратура

Словенското правителство все още не е завършило своята част от процеса на номиниране на представител в Европейската прокуратура (EPPO). В доклада на Комисията за върховенството на закона за Словения през 2021 г. се отбелязва, че назначаването на държавни прокурори в страната неоправдано се забавя, и се предупреждава за невъзможността за своевременно номиниране на европейски делегирани прокурори. На заседанието на комисията на ЕП по бюджетен контрол на 1 октомври главният прокурор на ЕС Лаура Кодруца Кьовеши осъди неуспеха на Словения да делегира свои прокурори в Европейската прокуратура, което води до „прокурорска празнина“ и оставя бюджета на ЕС в Словения незащитен.

Вероятно евродепутатите ще повдигнат въпроса за онлайн тормоза и заплахите срещу журналисти в Словения, както и за злоупотребите със съдебни дела за заглушаване на критични гласове, т.нар. дела SLAPP. Въпреки че въпросът с финансирането на Словенската агенция по печата е решен, опасенията относно по-широката медийна среда остават. Наскоро делегация на Европейския парламент пътува до Любляна, където членовете на ЕП се срещнаха с националните власти, журналисти и неправителствени организации, за да оценят спазването на ценностите на ЕС в страната.

Pin It on Pinterest