Валентина Узунова: Харчат 100 милиона за енергийна ефективност, а няма доказателства, че е спестен и един киловат

„Софиянци трябва да разберът, че за да се почувстваме една наистина европейска столица гражданите трябва да гласуват за БСП“

Кандидатът за общински съветник от листата на БСП София – Валентина Узунова бе гост на предаването „България се събужда по БСТВ“.


-Говорим за София повече като че ли само за централната част, но София има и периферни селища. Какво предвиждате за решението на проблемите там? В периферията.

-В разпределението на бюджетните средства има дискриминация – към двадесет и четирите села от периферията. Има дискриминация как се работи спрямо това население. То е забравено от столичният кмет и от една голяма част от столичните общински съветници.
В тази връзка предлагаме да се направи една програма за местно развитие и равнопоставеност на тези периферни столични селски райони. Програмата трябва да е съобразена с поминъка на тези хора, да е съобразена с техните традиции. Трябва да се проучи вида на бъдещите инвестиции, които могат да се търсят за определени проекти в тези райони. 
Ние имаме много добра инициатива – да се развие борса за зеленчуци от еднофамилните стопанства под наслов „Зеленчуци от дома ми“. Всеки традиционно отглежда в градината си продукция. И може в град София да се създаде такава борса и столицата ще разполага с една екологична продукция – от нашите села, от нашите граждани. И това е предпоставка да се храним и по-здравословно с чиста храна.

– Сега управляващите правят ли пречки за такава борса?

-Не. Те просто нямат такава концепция. Земеделието и животновъдството, и въобще – селското пространство е на много заден план. В момента въобще не се говори за тези неща в Столична община. А това трябва да е приоритет.
А като влязохме в темата за по-здравословното и по-чистото – ние имаме виждане, че трябва да се създаде организация за почистване на речните корита, канали и издънковите гори и храстите. Всичко това да се прави от населението, което се е регистрирало в бюрата по труда. По този начин да се събира биомаса, която да се обработва и да се използват съоръженията, които закупи Столична община и с тях да се създават екобрикети, които да се ползват като енергийни помощи.

-А за чистотата на въздуха какво предвиждате?

-Това е един много дълбок въпрос. Проектите на Столична община за електростатичните филтри за комини са за нас една недообмислена инициатива. Тя няма място в град София, поне до колкото не се контролира влажността и вида на суровините, които се горят в печките. И това ще има обратен ефект – ще повиши замърсяването. Ще се съберат много сажди, които ще падат в собствените ни дворове. Да – такива филтри има в Германия, Франция…но там има строго контролиране и сертифициране на материалите, които се горят. 
Другата инициатива за подмяна на печките беше предизборна. Ако имаш една къща на три етажа една печка ли ще сменят или ще направят инсталация? Ако сменят само една печка каква ще е ползата? Никаква. Има два варианта – или лъжат предизборно населението, или харчат едни пари в полза на някоя фирма, която да доставя тези печки и котлета. 

-И за каква енергийна ефективност говорим тогава?

-Няма такава. И мисля, че задължително трябва да кажа, че имаме инициатива за чистотата на въздуха, която касае здравето на хората. Това са две наши предложения, за ще които търсим политическо съгласие в СОС. Всяка година в началото и края на отоплителния сезон да се предоставят профилактичните прегледи за възрастните хора и деца, които трябва да се проследяват за сърдечносъдови, белодробни и бъбречни заболявания. Второто много разумно решение, за което може би трябва да се търси и законодателна промяна и подкрепа от големите работодатели в София – когато има дни с над допустимото замърсяване на въздуха лицата, които имат ТЕЛК и са с доказани сърдечносъдови, белодробни или бъбречни заболявания да им бъде предоставен отпуск.

-А да има ли по-често зелен билет? И ето днес(11.10.2019год.) се гледа делото, вече станало сага – за цената на билетчето. И защо отказват управляващите да дават по-често зелен билет?

-Да, това изглежда странно. И инициативата за цената на билетчето пак беше наша. Но друго, което бихме могли да помислим е да се раздават маски против замърсяване на спирките. Където се продават билетите или на самите спирки да бъдат сложени съоръжения в които има маски и хората да си взимат. По този начин ние можем да помогнем на населението. Защото да си говорим, че със смяна на филтри и печки можем да победим в борбата с фините прахови частици не е сериозно. То трябва да стане в един много по-сериозен проект – технически осмислен и интегриран.

-Да не говорим, че България става сметището на Европа. Сега Италия си гори тук боклуците. Като това се изгори в ТЕЦ-а на София какво ще стане с въздуха?

-Аз просто се учудвам как общинските съветници от другите политически групи как си вдигат ръката да гласуват. Те добре знаят – информирани и добре образовани хора са. Ако в центъра на София се допусне да се прави завод за изгаряне на RDF това ще повиши фините прахови частици. Само камионите, които ще карат този материал за изгаряне трябва да правят по двадесет курса на ден. Смятайте за какво количество вредни емисии говорим.
Ние предложихме тази площадка да се измести. Мислим, че ще бъде много по-евтино и като техническо изпълнение, и като здравеопазване – като средства, които трябва да се вложат в лечението на хората.

-За да стане това трябва обаче да се смени очевидно управляващото мнозинство?

-Много се надявам, защото до сега СОС и управляващите правят еднократни инициативи, които са като пушек без никаква ефективност и без никаква синергия. Една с една политиките не са съобразени, няма синхрон и не са обмислени какво ще е въздействието им в бъдеще върху хората.

-На думи са добри, но на действие?

-Да. На веднъж се харчат едни 100 милиона за енергийна ефективност, но нямаш доказан ефект, че е спестен нито един киловат! 

-Това е защото те нямат експертна подготовка ли?

-Аз мисля, че е защото на първо място отделните дирекции нямат синхрон. А може би имат и обвързаности с отделни икономически групи. Ако днес правим проект за енергийна ефективност никой няма да помисли от тях дали ще бъде ефективно зададеният обект за общината. Те обаче отчитат гръмко, че са направили в 5 или 10 училища котли на био гориво. Това не е ефективно, но защо да не дадът няколко милиона за това.
Разликата между управляващите и БСП е, че ние сме много информирани, имаме експерти на всички нива, работим синхронизирано, разглеждаме всеки един проект от всички гледни точки, знаем как да постигнем целта си и ние виждаме крайният резултат. И най-вече: ние сме много отговорни хора.
Аз мисля, че личната отговорност е най-важна. Особено за проекти, за които говорим сега. Ако ти не си лично отговорен, като експерт да се изолираш от икономическите интереси и да мислиш за бъдещето на хората, за перспективата на хората, то няма да се постигне нищо добро и ще останем в лунният пейзаж, както започнахме с периферните райони. Не може да се асфалтира по сто пъти и да се запълват едни и същи дупки по улиците. Тези пари можеше да се насочат към изграждането на инфраструктура към крайградските селища. 


-Последно време се заговори за техническите паспорти. Каква е позицията Ви по тази тема?

-Темата за техническите паспорти е много тежка. Те се отлагат няколко пъти, но по силата на европейските директиви ние трябва да ги направим. Сега срока за изготването им е 2022 година. И ние като политическа сила трябва да облекчим хората. Това са едни технически, конструктивни и енергийни обследвания на сградата и да видим всички ние в какъв тип сгради живеем. Ние предлагаме да се създаде общински фонд, който да подпомага тези обследвания. Има от къде да дойдат парите и знаем как да бъде направено и мислим, че ще бъде много полезен за населението. 
В противен случай след 2022 година общината ще бъде задължена – по силата на Наредбата за техническите паспорти на строежите и по силата на ЗУТ – да направи за собствена сметка тези технически паспорти на сградите в град София, след което да изисква вложените за това пари от населението. А там ще следват едни правни процедури, които не са много приятни. Хората вече знаят за подобен тип процедури от ВиК, от Топлофикация…сега само и от Столична община им липсва.

-Обърнете се към софианци сега.

-Софиянци трябва да разберът, че за да се постигне най-доброто за тях, за да се почувстваме една наистина европейска столица – гражданите да живеят в един друг духовен мир, в спокойствие – те трябват да повярват в нас и да гласуват за листата на БСП.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


Pin It on Pinterest