Ваксини срещу COVID-19: ЕС трябва да отговори с единство и солидарност

Евродепутатите изразиха широка подкрепа за общия подход на ЕС за борба с пандемията и призоваха за пълна прозрачност по отношение на договорите и внедряването на ваксини срещу COVID-19.
По време на пленарния дебат във вторник евродепутатите обмениха мнения с Ана Паула Закариас, португалски държавен секретар по европейските въпроси, и Стела Кириакиду, комисар на ЕС по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.
Голяма част от евродепутатите изразиха подкрепата си за единния подход на ЕС, който гарантира бързото разработване на ваксини и осигурява достъп до ваксини за всички европейски граждани. В същото време те изразиха съжаление относно „здравния национализъм“, включително предполагаеми паралелни договори, подписани от държавите членки, или опити да се конкурират помежду си. За да гарантира европейския успех, ЕС трябва да отговори с единство и солидарност, като всички равнища на управление работят заедно, заявяват членовете на ЕП.
Депутатите призоваха условията на договорите между ЕС и фармацевтичните дружества, включващи публични средства, да бъдат напълно прозрачни. Последните усилия на Комисията за даване на възможност на евродепутатите да консултират един непълен договор, бяха счетени за недостатъчни. Членовете на ЕП отново заявиха, че само пълната прозрачност би могла да спомогне за борбата с дезинформацията и за изграждане на доверие в кампаниите за ваксинация в цяла Европа.
Участниците в дебата отбелязаха и глобалното измерение на пандемията от COVID-19, което изисква глобални решения. ЕС носи отговорност да използва позицията си на сила, за да оказва подкрепа на най-уязвимите си съседи и партньори. Пандемията може да бъде преодоляна само след като всички хора имат равен достъп до ваксини, а не само тези в богатите държави, добавиха евродепутатите.
Дебатът засегна и други въпроси, като необходимостта от сравними национални данни и взаимното признаване на ваксинациите, необходимостта да се избягват забавяния и да се увеличи скоростта на ваксинирането, както и неконструктивния характер на това да се обвинява ЕС или фармацевтичната промишленост за евентуални неуспехи.
Гледайте видеозаписа на дебата тук. Кликнете върху имената по-долу за индивидуални изказвания.
Ана Паула Закариас, Португалско председателство на Съвета на ЕССтела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на хранитеЕстер де Ланге, ЕНП, НидерландияИраче Гарсия Перес, С&Д, ИспанияДачиан Чолош, Renew, РумънияЖоел Мeлен, ИД, ФранцияФилип Ламбертс, Зелените/ЕСА, БелгияЙоана Копчинска, ЕКР, ПолшаМарк Ботенга, Левица, Белгия
Контекст
Очаква се днес Комисията да публикува допълнително съобщение относно стратегията на ЕС за борба с COVID-19. Лидерите на ЕС ще обсъдят актуалната ситуация с пандемията по време на заседанието на Европейския съвет на 21 януари.
На 22 септември 2020 г. Парламентът проведе публично изслушване на тема „Как да се осигури достъп на гражданите на ЕС до ваксини срещу COVID-19: предизвикателства, свързани с клиничните изпитвания, производството и разпространението“. По време на пленарното заседание през декември 2020 г. Парламентът изрази подкрепа за бързото разрешаване на безопасни ваксини, а на 12 януари 2021 г. евродепутатите посочиха липсата на прозрачност като причина за подхранване на несигурността и дезинформацията по отношение на ваксинацията срещу COVID-19 в Европа.

Pin It on Pinterest