Ваксини срещу COVID-19: дебат по последните събития

Евродепутатуте вероятно ще изтъкнат отново необходимостта от повече яснота и прозрачност по отношение на договорите за ваксини, разрешаването, наличността и внедряването на ваксини срещу COVID-19.

По време на пленарния дебат във вторник сутринта от 9.30 ч. (българско време) се очаква евродепутатите да поискат допълнителни разяснения относно настоящото състояние на стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19, стартирана от Комисията през юни 2020 г.

В последния обмен на мнения с Комисията, членове на комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) посочиха липсата на прозрачност като причина за подхранване на несигурността и дезинформацията по отношение на ваксинацията срещу COVID-19 в Европа.

Контекст

На 22 септември 2020 г. Парламентът проведе публично изслушване на тема „Как да се осигури достъп на гражданите на ЕС до ваксини срещу COVID-19: предизвикателства, свързани с клиничните изпитвания, производството и разпространението“. По време на пленарното заседание през декември 2020 г. Парламентът изрази подкрепа за бързото разрешаване на безопасни ваксини, а на 12 януари 2021 г. евродепутатите отправиха запитване до Комисията относно последните развития във връзка с ваксините срещу COVID-19.

Pin It on Pinterest