Светлана Косева – Кандидат за вицепрезидент на РБ

Светлана Петрова Косева е родена на 16 април 1980 година в град София.

Владее руски език писмено и говоримо и английски език. Майка е на две деца.

През 1997 година завършва 73 СУ „Владислав Граматик“ с преподаване на чужди езици в гр. София. Завършва висше образование в Технически Университет-Варна, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Стопанско управление“. Продължава висшето си образование в Икономически Университет-Варна, образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Корпоративни финанси“. Предстои ѝ дипломиране в Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Екология и опазване на околната среда“.

Професионалната ѝ кариера започва през 2004 г. като касиер в „Хеброс Банк“АД в гр. София, след което заема длъжност кредитен инспектор в същата банка. От края на 2005г. до средата на 2007г., работи в „HVB Банк Биохим“ АД на длъжност акаунт мениджър в отдел „Мултинационални компании“. Продължава трудовия си стаж в „Райфайзенбанк“ АД като кредитен специалист в отдел „Корпоративно банкиране“ до средата на 2008г., след което започва собствен бизнес. Понастоящем работи като управител на дружество за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и търговия със стоки, свързани с дейността.

Pin It on Pinterest