Стратегия на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации

Тази седмица Европейската комисия представи Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации.

В Стратегията се предлага да се увеличат мощностите в Европа за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от сегашните 12 GW на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Целта на Комисията е до 2050 г. тези мощности да се допълват от 40 GW океанска енергия и други нови технологии като плаващите ветрогенераторни и слънчеви инсталации.

Pin It on Pinterest