Ставри Сотиров: Нужна е промяна на философията на управление на Стара Загора

Ставри Сотиров е роден през 1966 г. в Стара Загора. Има бакалавърска степен по специалността „Публична администрация” и е магистър по „Стопанско управление”. Живее и работи в Стара Загора.Семеен с едно дете. Кандидат за общински съветник от листата на „БСП за България“ в Община Стара Загора

Г-н Сотиров, какво Ви мотивира да се включите в листата на „БСП за България“ на предстоящите местни избори?

– Като човек, който е роден, израснал и продължаващ да живее в Стара Загора, никак не са ми безразлични тенденциите за функциониране и развитие на града. За мен е важно Стара Загора да бъде добре благоустроена, комунално обслужена и подредена. Също така да има добра икономическа перспектива в района, за да може един ден моят син да намери професионална реализация тук, да има желание да остане да живее в Стара Загора и аз да се радвам на внуци. За да не остане това просто една химера, с моите познания и опит, придобити през годините, реших да дам своя принос за развитието на града ни. А защо в листата на „БСП за България“?Просто няма как да се видя в друга листа. Започвайки със семейните традиции, ще продължа с това, че почти целият ми съзнателен живот е преминал като член на Старозагорската партийна организация на БСП. Много й дадох , но много повече научих от нея. Както казвам, тя е моят първи университет. В нея аз създадох и приятелства до живот.

Кои са най-неотложните въпроси, които местният парламент трябва да реши в следващия мандат?

-В никакъв случай не отричам направеното досега. Моето разбиране е, че в следващия мандат то трябва да бъде надградено, но надградено по-добре и да има по- голяма прозрачност при вземане на решенията. Има редица въпроси и проблеми, които трябва да бъдат решени в спешен порядък.

В областта на териториалното устройство: Новият Общ устройствен план трябва да бъде в унисон с реалностите за развитието на града и Общината и да предвижда бъдещите тенденции за един период от около 20 години по отношение на:

  • Новите жилищни територии и квартали около Стара Загора. Те отразяват тенденция в посока към ниско етажно жилищно строителство и са създадени в резултат на инициативата на отделни инвеститори, които обаче нямат отношение към инфраструктурата;
  • Обособяването на индустриални зони около изходите на града в посока изток, югозапад, югоизток, както и развитието на съществуващия индустриален квартал в южната част. Общината трябва да има водеща роля в тези процеси, както при обособяването на тези индустриални зони, така и по отношение на подземната и надземна инфраструктура;
  • Развитието на летище Стара Загора като карго-терминал. Само по себе си то представлява силен градообразуващ фактор по отношение на всички елементи на градското развитие. Досегашното пасивно отношение на общинските власти по отношение възстановяване и развитие на летището, създава впечатление в принципала – Министерство на икономиката, че не е желано в Стара Загора. Това положение трябва коренно да се промени с активното участие на местната власт;

Транспортната система на града. Досега тя се разглежда като механичен сбор от локални мероприятия. Това е напълно погрешно, защото натискът от автомобилния трафик ще се засилва и това е обща тенденция. В тази връзка на транспорта трябва да се гледа като цялостна система от мерки включващи създаване на артерии за ускорено придвижване и насочване на трафика от индустриалните към жилищните зони без преминаване през градския център, изграждане на конвенционални и високо технологични паркинги върху всички възможни имоти, определяне на територии за обществени паркинги около крайните спирки на масовия градски транспорт и т.н.;

Подземната инфраструктура изисква цялостен анализ и набелязване на мерки за нейното обновяване. Това касае най-вече канализационната мрежа. Тя е сериозно остаряла и не може да поеме екстремни дъждовни количества и по тази причина се предизвикват наводнения в централната градска част.

В областта на селищата с територии за краткотраен и годишен отдих: Нужна е цялостна концепция за развитие на Старозагорските минерални бани като курорт за балнеоложки, климатоложки и исторически туризъм. В нея да бъдат заложени възможности за разширяване на регулираните терени, предназначени за жилищно строителство, от землищата на съседните села, запазване на открития плувен басейн, създаване на територии за къмпинг туризъм и за целогодишно стациониране на каравани и кемпери;

Включването на язовир „Чаталка“ като перспективна територия за спорт, вилно строителство и не на последно място като възможност за по евтино водоснабдяване на града и селата с питейна вода.

От изброеното по горе от мен се вижда, че са сериозни предизвикателствата пред новия Общински съвет. Силно се надявам в предстоящата му работа да преобладават преди всичко професионализма, плурализма и мисълта за добруването на старозагорци.

С какви аргументи ще убедите гласоподавателите да изберат бюлетина № 56 ?

На Стара Загора и трябва промяна в управлението. Но не просто смяна на един кметски екип с друг или на едни общински съветници с други, а промяна философията на управление на града ни. Тази философия включва професионализъм, прозрачност, диалог. Житейският опит и професионалната реализация, както и присъствието на млади хора, бяха основни критерии при определяне кандидатите за листата. Така, че ние представляваме сплав от опит, професионализъм и младежка енергия. Не на последно място и да припомня годините от 1999 г. до 2007 г., един изключително успешен период за развитието на града ни, когато кметският екип начело с д-р Евгений Желев, светла му памет, Общински съвет с мнозинство от групата на БСП, направи така, че Стара Загора да стане един от най-добрите градове за живеене, много добре благоустроен, чист и озеленен и всичко това при условията на бюджет, който е едва една четвърт от сегашните средства , с които разполага общинската управа. Така че в нашите традиции, е да можем.

Вие участвате в предизборните срещи на кандидата за кмет от „БСП за България“ – споделете какви въпроси поставят хората пред него, какво ги вълнува?

– Първо ще си позволя да кажа няколко думи за проф. Иван Върляков. Няма да се спирам на неговите чисто човешки добродетели. Те са много. Кандидатурата на проф. Върляков за кмет на Община Стара Загора е изключително силна и професионална. Тя съдържа в себе си, както отлично познаване на задачите и проблемите стоящи пред местната власт, така и широки международни контакти и авторитет, придобити по време на неговата дългогодишна работа в РАО „Тракия” и като университетски преподавател. Така че старозагорци имат изключителен шанс да избират един добре подготвен кмет, който ще защитава добре техните интереси и ще им служи вярно.

Много и различни са въпросите, които поставят хората. По селата въпросите са свързани с подобряване на пътната инфраструктура и възстановяване на читалищни и други сгради. В града има проблеми с презастрояване и транспорта. Хората коментират качеството и цената на новите обекти, реализирани чрез европейските програми, но като цяло, почти навсякъде големият въпрос си остава липсата на добра икономическа перспектива и ниските доходи. Това трябва да бъдат приоритетите зад които трябва да се обединим всички. Кметски екип, Общински съвет и политическите групи в него, както и структури на гражданското общество и бизнеса трябва да застанем заедно и да работим за преодоляване на тези проблеми.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Pin It on Pinterest