Съветникът Асен Даскалов с питане за паркинг и детска площадка в Русе

Общинският съветник от групата „Патриоте-ВМРО“ Асен Даскалов е изпратил питане до кмета на община Русе във връзка със сигнал на русенци, които желаят да бъда изграден паркинг и/или детска площадка до бл. 16, ул. „Вихрен“ № 6, ж.к. „Дружба 1“.

Гражданите са запознали съветника, че до жилищния блок, в който живеят, има единствено „черен“ път, върху който преди години е положен т. нар. „фрезован асфалт“ с техни собствени средства . Няма изградена и детска площадка в района.

През 2019 г. с молба, подкрепена с подписите на над 40 живущи в блока, е поискано от Община Русе да бъде изграден паркинг и/или детска площадка. Извършена е проверка на място от компетентните общински органи, които са констатирали, че достъпът на превозни средства до входовете на жилищния блок се осъществява от ул. „Белчинска планина“ и че въпросното пространство е в лошо експлоатационно състояние, липсва еднородност на настилката и свързаност с ул. „Белчинска планина“. В същия отговор е посочено, че за изграждането на паркинг и/или детска площадка в прилежащия терен на бл. № 16, ул. „Вихрен“ № 6 е необходимо изготвяне на инвестиционен проект, като при възможност същите ще бъдат предложени за включване в проекта за бюджет 2020 г. на Община Русе.

От 2019 г. до настоящия момент ремонтни дейности не са извършвани, а живущите в посочения блок в гр. Русе не са получили информация от общинска администрация какво е развитието по техния случай. Питането на Асен Даскалов е дали ще бъдат извършени ремонтни дейности и дали са предвидени средства за изграждане на паркинг и/или детска площадка в бюджета на Община Русе за 2021 г.

Текст на питането >>>

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПИТАНЕ

ОТ

АСЕН ДАСКАЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПА

„ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: изграждане на паркинг и/или детска

площадка до бл. 16, ул. „Вихрен“ № 6,

ж.к. „Дружба 1“ в гр. Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ,

Жители на град Русе, живущи в кооперация, находяща се на административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Вихрен“ № 6 ме уведомиха, че жилищната им сграда е с гаражи от източната, северната и западната страна и два броя входове (с по една входна врата на вход), които гледат към ул. „Белчинска планина“. От посочената улица до входовете и гаражите (западна страна) има единствено „черен“ път, който преди години със средства на живущите е посипан с т.нар. „фрезован асфалт“. Към настоящия момент ул. „Белчинска планина“ е асфалтирана, но път към техния блок не е изграден. Резултатът е дупки, прахоляк и кал.  Няма как да почистят нито входовете, нито домовете си. В района няма детска площадка или зона за отдих и децата са принудени да играят на улиците, което е предпоставка за опасни пътни инциденти.

През 2019 г. живущите са депозирали молба в Община Русе с вх. № 943-1398-1/25.09.2019 г. с искане да бъдат извършени посочените по-горе ремонтни дейности. В отговор с изх. № 943-1398-1#1/01.11.2019 г. кметът на Община Русе уведомява молителите, че е извършена проверка на място и по документи. При проверката е констатирано, че достъпът на превозни средства до входовете на жилищния блок се осъществява от ул. „Белчинска планина“, както и че посоченото пространство е в лошо експлоатационно състояние, липсва еднородност на настилката и свързаност с ул. „Белчинска планина“.

В същия отговор е посочено, че за изграждането на паркинг и/или детска площадка в прилежащия терен на бл. № 16, ул. „Вихрен“ № 6 е необходимо изготвяне на инвестиционен проект, като при възможност същите ще бъдат предложени за включване в проекта за бюджет 2020 г. на Община Русе.

На 02.01.2020 г. живущите са изпратили писмо по електронната поща до Община Русе (mayor@ruse-bg.eu), с въпрос дали от етажната собственост трябва да предприемат някакви действия за решаване на техния проблем или трябва да изчакат информация относно бюджет 2020 г. Отговор на посоченото писмо, изпратено по електронната поща, живущите в бл. 16 в ж.к. „Дружба 1“ в гр. Русе не са получили и до настоящия момент!

Строително-ремонтни дейности през 2020 г. не са извършени видно от извършения от мен лично оглед на място.

Предвид гореизложеното, моля, за Вашия отговор на следния въпрос:

Предвиждате ли извършването на ремонтни дейности и изграждането на паркинг и/или детска площадка в прилежащия терен на бл. № 16, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Вихрен“ № 6 през 2021 г.?

Настоящото питане е на основание чл. 104 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и моля на него да ми бъде отговорено и устно, и писмено.

      16.02.2021 г.

гр. Русе

С УВАЖЕНИЕ:                 

                    (Асен Даскалов)

Pin It on Pinterest