Съветниците от МК ГЕРБ/СДС предлагат в бюджета на Добрич да залегнат ремонти на инфраструктурата и изграждане на център за възрастни

Община Добрич да предвиди средства за ремонт на опасни участъци от уличната мрежа, да изгради ново кръгово, паркинг и парк за домашни любимци и да създаде условия за изграждане на център на възрастни хора.

Това са накратко предложенията, които според групата съветници от ГЕРБ (СДС) трябва да залегнат в бюджета на община Добрич за 2021г. и в Програмата за капиталови разходи на общината за тази година. Голяма част от идеите са получени сред срещи с гражданите на Добрич и затова на 23 февруари съветниците ще се опитат да убедят колегите си в залата на ОбС в необходимостта и важността на предложенията.

По време на публичното обсъждане на бюджета ръководителят на съветниците от МК ГЕРБ/СДС Зорница Михайлова  изреди списък на  обекти, в които трябва да бъде извършен неотложен ремонт.  Беше представено и предложението за проектиране и впоследствие изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора. Услугата ще е насочена към тези стари хора, които имат потребност от 24-часова грижа. В бъдещия център те ще живеят в среда близка до семейната,  ще  получават необходимата грижа и подкрепа за самостоятелен и независим живот и ще  общуват пълноценно. За да се случи това, е необходимо общината да обследва подходящите имоти в общината и след това да се търсят възможности за финансиране по европейски програми и проекти. 

Pin It on Pinterest