Политика

Съветниците от МК „БСП за България“ подкрепят категорично идеята за изграждането на нов стадион в Русе

По време на днешната сесия съветниците от МК „БСП за България“ подкрепиха единодушно допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Русе за 2024 година.

Това е и началната стъпка в посока изграждане на нов стадион и футболен тренировъчен комплекс за широко обществено ползване в града от Сдружение „Футболен Клуб Дунав от Русе“.

Преди гласуването се проведе обсъждане, на което бяха изказани мнения от другите групи, че е необходимо пространствата да се използват по – мащабно и за разнообразни мероприятия от различни сфери, които да бъдат притегателна сила за русенци и гости на града.

„Нашата група гласува „За“ допълнението да влезе в програмата на Община Русе. Теренът предполага мащабно развитие и да приема всякакъв вид мероприятия. Хората, които са били в спорта, знаем, че, за да се приеме едно мероприятие от международно значение, всяка федерация има своите собствени изисквания. Домакинства от такъв ранг са в полза на развитието на града и стимулират всички сектори.“, каза Елисавета Досева, съветник от групата на МК „БСП за България“,

Председателят на групата на МК „БСП за България“ и Председател на Комисията по младежта и спорта, Пламен Рашев, коментира също намерението положително:

„В момента сме в стартова позиция с изявено намерение от страна на Сдружението. Трябва да отчетем, че футболният клуб „Дунав“ към момента има 14 групи по два отбора – мъжки и дамски, както и 400 деца и юноши, които редовно тренират. Този отборен спорт е един от най-обичаните в нашия град. Нека да дадем шанс за развитие.“

Гласуваното предложение, подкрепено с 42 гласа „За“, включва два поземлени имота в местност „Лагера“, които да бъдат добавени в списъка на обектите от първостепенно общинско значение като нов стадион и футболен тренировъчен комплекс за широко обществено ползване. Това дава възможност да стартират процесите по подготовка и реализиране на инвестиционните намерения за двата имота. Следват още стъпки до финалното реализиране по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за устройството на територията, промяна в общия устройствен план и промяна в Наредба 16.

МК „БСП за България“ продължава да работи в посока развитие и създаване на условия за младите да предпочетат да останат в Русе. На днешната сесия бяха окончателно приети двете предложения на групата – увеличение на помощта за второ дете и близнаци, както и увеличение на финансирането по фонд „Граждански инициативи“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest